La Hialaira

(tradicion gascona)

Au ton cuenh qu'as un riban blanc, 
blanc com nèu au sorelh lhevant : 
Bèra hialaira, bèra hialaira,  
que hialas deu maitin au ser, 
ditz-me perqué. 
Vira husèth, vira, vira, 
deu maitin au ser, vira, vira. 
Qu'u cau ua pelha end'abilhar 
la mainada qui van batiar.
Au ton cuenh qu'as un riban blu, 
blu com la hlor deu lin madur : 
Bèra...  
Qu'u cau quand se maridarà 
ua camisa nava a's botar.
Au ton cuenh qu'as un riban roge, 
roge com l'auba quan i a ploja : 
Bèra...  
Qu'u calerà quand plorarà 
un mochoèr ende s'eishugar.
Au ton cuenh qu'as un riban negre, 
negre enqüer mei qu'un tròç de pega : 
Bèra...  
Qu'u calerà quand morirà 
un linçòu ende l'enterrar.